INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.14.2022

Dnia 10 marca 2022r. Gmina Sokółka zgłosiła zamiar budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV-AsXSn 2x25mm2 (oświetleniowej) o długości 192 m wraz z słupami- 4 kpl., przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnych 115, 117/1 obręb Jałówka, 51 obręb Rozedranka Nowa, gmina Sokółka

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2022-03-10

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-03-10

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2022-03-10