Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2023

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2023 z dnia 2 marca 2023r. w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Sokółki postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 103854B i 103732B Kundzin – Orłowicze, gmina Sokółka, powiat sokólski” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

I. Działki objęte inwestycją stanowiące pas dróg gminnych nr 103854B i 103732B:

  1. Gmina Sokółka – jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka:
  • Obręb 0023 Kundzin, działki o nr ewidencyjnym: 152, 128/1, 146/1, 141/6, 141/5, 127/10.
  • Obręb 0034 Orłowicze, działki o nr ewidencyjnym: 1009/3, 1010, 1008, 1011, 1012, 1013, 1009/4, 1009/2, 1017.

 II. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 103854B:

  1. Gmina Sokółka - jednostka ewidencyjna 201108_5  Sokółka:
  • Obręb 0034 Orłowicze, działki o nr ewidencyjnych: 377/2 (z podziału działki 377), 382/2 (z podziału działki 382), 383/2 (z podziału działki 383), 384/2 (z podziału działki 384), 385/2 (z podziału działki 385), 386/2 (z podziału działki 386), 407/3 (z podziału działki 407/2), 408/3 (z podziału działki 408/1), 387/4 (z podziału działki 387/1).

III. Działki przewidziane do włączenia w  pas drogi gminnej Nr 103732B:

  1. Gmina Sokółka - jednostka ewidencyjna 201108_5  Sokółka:
  • Obręb 0034 Orłowicze, działki o nr ewidencyjnych: 474/2 (z podziału działki 474), 454/2 (z podziału działki 454), 489/1 (z podziału działki 489), 456/2 (z podziału działki 456), 491/4 (z podziału działki 491/3),
  • Obręb 0023 Kundzin, działki o nr ewidencyjnych: 140/2 (z podziału działki 140), 141/10 (z podziału działki 141/7), 161/1 (z podziału działki 161), 138/7 (z podziału działki 138/5), 141/8 (z podziału działki 141/4).

IV. Działka objęta inwestycją nie będąca pasem drogowym, a przewidziana do włączenia w całości w pas drogi gminnej nr 103732B:

  1. Gmina Sokółka – jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka:
  • Obręb 0023 Kundzin, działka o nr ewidencyjnym: 128/2 (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2023-03-02

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-03-02