OR-IV.272.19.2022.AKJ Dostawa materiałów instalacyjnych branży sanitarnej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38eb1a89-6fe7-472a-a25c-00c9bd009a46

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kułak-Jackiewicz

Data wytworzenia: 2022-04-26

Wprowadzający: Janusz Gudalewski

Data modyfikacji: 2022-04-26

Opublikował: Janusz Gudalewski

Data publikacji: 2022-04-26