Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.5.2021

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 5 listopada 2021r. decyzji nr 2/21, znak: OŚA-V.6740.7.5.2021 Wójtowi Gminy Kuźnica decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

I. Działki stanowiące istniejący pas drogowy:

  1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
  • Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 695/2, 706.

II. Działki przewidziane do włączenia w  pas drogi gminnej:

  1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:
  • Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnych: 707 (przewidziana do włączenia pas drogowy w całości), 700/2 (z podziału działki 700), 702/2 (z podziału działki 702), 703/2 (z podziału działki 703), 704/2 (z podziału działki 704), 705/2 (z podziału działki 705), 710/2 (z podziału działki 710), 711/2 (z podziału działki 711). (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Białomyzy Wicestarosta

Data wytworzenia: 2021-11-05

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-11-08

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-11-08