INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.71.2023

Dnia 31 października 2023r. Spółka PLUS spółka jawna Jurkiewicz i syn zgłosiła zamiar budowy elementów kanalizacji deszczowej, w tym: separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem, studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej szt. 2, wpustu kanalizacji deszczowej szt. 1 wraz z doziemną kanalizacją deszczową, na terenie obejmującym działkę o nr geodezyjnym 4309 obręb Sokółka, gmina Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2023-10-31

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-10-31

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-10-31