Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego ROR-IX.7131.5.2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 października 2020r znak: ROR-IX.7131.5.2020 o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Kosicki Artur - Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2020-10-05

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-10-23

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-10-23