Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 28 lutego 2024r. Wójtowi Gminy Kuźnica, decyzji nr 3/24, znak: OŚA-V.6740.7.1.2024, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103695B ul. Sosnowa i Nr 103692B ul. Wschodnia w m. Kuźnica wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

I. Działki objęte inwestycją stanowiące pas dróg gminnych:

 1. pas drogowy drogi gminnej Nr 103695B (ul. Sosnowa):
 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 645/8, 5, 642/4, 642/3, 642/2;

 1. pas drogowy drogi gminnej Nr 103690B (ul. Kresowa):
 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 644, 1479;

 1. pas drogowy drogi gminnej Nr 103692B (ul. Wschodnia):
 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 659, 660/1, 658/1, 32;

II. Działki stanowiące pas drogowy innych dróg:

 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 645/1, 646/1, 14, 651, 652/1, 666;

III. Działki przewidziane do włączenia w  pas drogi gminnej:

 • Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnych: 645/10 (z podziału działki 645/4), 6/1 (z podziału działki 6), 7/1 (z podziału działki 7), 8/1 (z podziału działki 8), 9/2 (z podziału działki 9), 650/2 (z podziału działki 650), 15/2 (z podziału działki 15), 834/6 (z podziału działki 834/4), 834/8 (z podziału działki 834/2), 173/2 (z podziału działki 173), 835/2 (z podziału działki 835);

IV. Działki do włączenia w całości w pas drogowy drogi gminnej Nr 103695B (ul. Sosnowa):

 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działka o nr ewidencyjnym: 641/6; 

V. Działki, na których przewidziana jest przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 1513, 1514, – przebudowa słupów elektroenergetycznych nN;

VI. Działki przewidziane do szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

 • Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

Obręb 0015 Kuźnica, działka o nr ewidencyjnym: 647/2, – przebudowa nasypu drogowego (treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2024-02-27

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-03-07

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-02-27