INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.13.2020

W dniu 10 listopada 2020r. zgłoszono zamiar budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków) na działce o nr geod. 319 obręb Knyszewicze Duże, gm. Szudziałowo.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 3 grudnia 2020r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2020-11-10

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-11-19