INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.2019

W dniu 2 stycznia 2019r. Gmina Kuźnica, Pl. 1000-lecia PP. 1, 16-123 Kuźnica zgłosiła zamiar wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr geod. 947, 857, 965 obręb Kuźnica, gm. Kuźnica.

 

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął dnia 24 stycznia 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2019-01-03