Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku BI.ZUZ.2.4210.238.2020.AK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 października 2020r., znak: BI.ZUZ.2.4210.238.2020.AK o udzieleniu Gminie Szudziałowo pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia ( 2 studni wierconych: SW-1A i SW-2) zlokalizowanego na działce nr geod.: 282/4 obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo, pow. sokólski  (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-10-20

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-10-20