INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.9.2018

Dnia 15 maja 2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy linii energetycznej napowietrznej nn, słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr geod. 98, 7/2, 97, 23 i 100 obręb Pohorany, gm. Sidra.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 minął 6 czerwca 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-05-18

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-06-08

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-05-18