Informacje ogólne

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Wydział Spraw Społecznych
III piętro, pokój nr 103, tel. 857110815,

Godziny pracy Biura
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00

JEŚLI ZGUBIŁEŚ COŚ WARTOŚCIOWEGO NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO I NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ, SPRAWDŹ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH, KTÓRE MIEŚCI SIĘ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. 397),
 2. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539),
 3. Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Sokólskiego z dnia 25 lipca 2017 rok w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

POUCZENIE:

 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
 2. Jeżeli rzecz po dwóch latach nie została odebrana przez osobę uprawnioną, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli odbierze rzecz w ciągu 2 tygodni
  od doręczenia wezwania do odbioru. W przypadku nieodebrania rzeczy przez znalazcę w wyznaczonym terminie właścicielem stanie się powiat.
 3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobą uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Informuje się, że:

 1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych rzeczy znalezionych, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce: Wydział Spraw Społecznych, Referat Spraw Obywatelskich (III piętro, pokój 103) tel. 85 7110815;
 2. Rzecz zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
 3. Rzeczy przechowywane są w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8.
 4. Informacji i wyjaśnień udziela Wydział Spraw Społecznych Referat Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (III piętro, pokój 103) tel. 857110815.
 5. Wezwanie do odbioru rzeczy, przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce, zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Aneta Onoszko

Data modyfikacji: 2018-05-29

Opublikował: Aneta Onoszko

Data publikacji: 2018-05-29