INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.30.2023

Dnia 28 lipca 2023r. Mirosław Moczydłowski zgłosił zamiar wykonania instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4,85 dm3 przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w dwóch użytkowanych budynkach  mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej oraz instalowania wewnątrz użytkowanych dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych instalacji gazowej na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 69/28 i 69/29 obręb Chreptowce, gmina Kuźnica.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2023-07-28

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2023-07-28

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2023-07-28