Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wnioski do pobrania - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości:
Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej (pliki w formacie doc i pdf),
Wniosek o aktualizację danych EGIB (pliki w formacie doc i pdf),
Wniosek o wyrejestrowanie z EGiB umowy dzierżawy (pliki w formacie doc i pdf),
Podanie o zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa (pliki w formacie doc i pdf),
Podanie o zwrot działki dozywotniego uzytkowania (pliki w formacie doc i pdf),
Podanie o zwrot działki zabudowanej (pliki w formacie doc i pdf),
Wniosek o aktualizację rodzajów użytków i klas gruntów (pliki w formacie doc i pdf),
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pliki w formacie doc i pdf).
Wniosek o scalenie
Wniosek w sprawie rekultywacji i zagospodarowania grutnów

Nowe druki (po 31.07.2020 roku):
Formularz ZG-1 - Zgłoszenie prac geodezyjnych.pdf
Formularz ZG-3 - Zgłoszenie prac geodezyjnych (uzupełniające).pdf
ZAWIADOMIENIE o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.pdf

Nowe druki (obowiązujące po 4.07.2023 roku):
Formularz EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (plik pdf i xlsx)
Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plik pdf i xlsx) woraz załącznikami:
-> P1 - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (plik pdf i xlsx)
-> P2 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) (plik pdf i xlsx)
-> P3 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) (plik pdf i xlsx)
-> P4 - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) (w postaci elektronicznej) (plik pdf i xlsx)
-> P5 - Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (plik pdf i xlsx)
-> P6 - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (plik pdf i xlsx)
-> P7 - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (plik pdf i xlsx)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2016-12-16

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2023-07-17

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2016-12-16