Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR 494/2018

  2018-06-18 14:16:17

  UCHWAŁA NR 494/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego pt.” Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” Nr projektu 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17, Nr projektu 2: WND – RPPD.03.02.02 – 20 – 0004/17

 • UCHWAŁA NR 493/2018

  2018-06-18 14:13:51

  UCHWAŁA NR 493/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce

 • UCHWAŁA NR 492/2018

  2018-06-18 14:11:32

  UCHWAŁA NR 492/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR 491/2018

  2018-06-18 14:08:48

  UCHWAŁA NR 491/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie opracowania na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

 • UCHWAŁA NR 490/2018

  2018-06-18 14:06:25

  UCHWAŁA NR 490/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2018 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz określania specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowane jest przeznaczone