Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017

  2017-10-04 14:32:04

  UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

 • UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017

  2017-10-04 14:30:02

  UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028

 • UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017

  2017-10-04 14:17:13

  UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 • UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017

  2017-10-04 14:10:18

  UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

 • UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017

  2017-10-04 14:07:47

  UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski