Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR LI/335/2018

  2018-10-04 11:00:12

  UCHWAŁA NR LI/335/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR LI/334/2018

  2018-10-04 10:58:11

  UCHWAŁA NR LI/334/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018 – 2033

 • UCHWAŁA NR LI/333/2018

  2018-10-04 10:55:58

  UCHWAŁA NR LI/333/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krynkach

 • UCHWAŁA NR 535/2018

  2018-10-01 10:55:42

  UCHWAŁA NR 535/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR 534/2018

  2018-10-01 10:49:22

  UCHWAŁA NR 534/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"