Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR 518/2018

  2018-08-17 10:27:27

  UCHWAŁA NR 518/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Obiała - p.o Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce do czynności związanych z realizacją projektu pt. " Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na konkurs o nr: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, nr projektu RPO.07.02.01-20-0023/18 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 • UCHWAŁA NR 517/2018

  2018-08-17 10:18:23

  UCHWAŁA NR 517/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Starosty Sokólskiego oraz członka Zarządu do podpisania zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • UCHWAŁA NR 516/2018

  2018-08-17 10:13:50

  UCHWAŁA NR 516/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce do czynności związanych z realizacją projektu "Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących Powiat Sokólski"

 • UCHWAŁA NR 515/2018

  2018-08-17 10:08:07

  UCHWAŁA NR 515/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR 514/2018

  2018-08-17 10:02:41

  UCHWAŁA NR 514/2018 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski