Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr LXXIII/471/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Powiatu odnajdą Państwo na stronie internetowej:

Zaproszenie do składania ofert - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Sokólskiego (wrotapodlasia.pl) 

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2023-06-05

Wprowadzający: Małgorzata Dechnik

Data modyfikacji: 2023-08-01

Opublikował: Małgorzata Dechnik

Data publikacji: 2023-06-05