INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.4.2018

Dnia 22 marca 2018 r. Gmina Kuźnica, Pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica zgłosiła zamiar budowy (uzupełniony 13 kwietnia 2018r.) kablowej linii oświetleniowej (YAKXs 5x25 mm2 o dł. 2175m) wraz ze słupami oświetlenia ulicznego (61szt.) oraz szafkę oświetleniową (1szt.) w ulicy Sokólskiej, Pl. 1000-lecia PP, Grodzieńskiej i Granicznej w Kuźnicy na działkach o nr ewid. gruntów 140, 464/4, 467, 498, 499/1, 526, 616, 837, 842/3, 891/2, 1023, 1027, 1028, 1088, 1031/3, 1033/1, 1235, 1237 obręb Kuźnica, gm. Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 minął 7 maja 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-03-27