INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.3.2018.PŻ

Dnia 11 stycznia 2018 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami energetycznymi na działkach o nr ewid. gruntów 91/3, 103, 91/2, 64/4, 63/2, 64/5, 81/8, 91/1, 82/4, 82/3, 82/2 obręb Klimówka, gm. Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 31 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-01-15

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-01-15