INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.739.2018

W dniu 5 października 2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej izolowanej napowietrznej linii nN 0,4kV typu AsXSn 4 x 95mm2 , napowietrznej linii nN 0,4kV typu AsXSn 4 x 70mm2 na słupach energetycznych żelbetowych i strunobetonowych wraz z przyhłączami i wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków, budowy elektroenergetycznnej linii kablowej nN 0,4kV na działkach nr geod. 393, 484, 485, 487 i 480 obręb Reszkowce, gm. Bąbrowa Białostocka.

Termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął w dniu 29 paxdziernika 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-10-08

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-10-08