INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.5.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.5.2017

Dnia 02 czerwca 2017r. Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej niskiego napięcia stanowiącej oświetlenie drogowe w m. Rozedranka Nowa na działkach o nr ewid. gruntów 170, 171 obr. Rozedranka Nowa, gm. Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-06-05

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-06-05