Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.4210.3.26.2.2023.JH

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 26 września 2023 r. znak: BI.ZUZ.1.4210.3.26.2.2023.JH, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (rzeki Brzozówka) obiektu inżynierskiego – mostu, tymczasowego obiektu inżynierskiego, kanału technologicznego, likwidację prowadzonego przez wody powierzchniowe obiektu inżynierskiego – mostu, regulację koryta cieku naturalnego, likwidację urządzeń wodnych: rowów drogowych wraz z rurociągami w ciągu rowów, przepustu pod koroną drogi, wykonanie urządzeń wodnych: rowów wraz z rurociągami w ciągu rowów, przepustów pod koroną drogi, wylotów kanalizacji deszczowej, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód i do urządzeń wodnych, wód opadowych i roztopowych, w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa skrzyżowań w miejscowościach Krasne Folwarczne oraz Wojtachy wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Brzozówka w ciągu DK8 na odcinku od km 668+400 do km 669+300”. Lokalizacja urządzeń wodnych na działkach: obręb Krasne Folwarczne, gm. Jasionówka: 77, 49/3, 49/6, 49/8, 49/9, 54/2, 55/4, 79/1, 85/1; obręb Wojtachy, gm. Korycin: 82, 83, 84, 3/12, 3/18, 6/3, 6/4, 6/5, 8/5, 3/12, 3/11, 125/2, 49/4, 90/3, 97/1, 99 (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Borzyszkowska

Data wytworzenia: 2023-09-26

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-10-04

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-10-04