INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.3.2021

Dnia 11 stycznia 2021r. Gmina Kuźnica zgłosiła zamiar budowy kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na ulicy Topolowej i Grodzieńskiej w miejscowości Kuźnica, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 464/4, 1088 obręb Kuźnica, gmina Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 2 lutego 2021r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-01-12