INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.872.2018

Dnia 14 grudnia 2018r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin zgłosiła remont linii energetycznych kablowych nN wraz z przyłączami na działkach o nr geod. 842, 844, 981, 884, 467, 319/4, 319/3, 888/2, 935, 519, 897, 896, 894/1, 893, 892, 891, 890, 518 obręb Bogusze, gm. Sokółka.

Termin o którym, mowa w art. 30 ust. 5- Prawo budowlane minął dnia 7 stycznia 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-12-14

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2019-01-07