GKN-III.273.3.2021.MK - Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB - Rogacze, gm. Nowy Dwór

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu: Rogacze, gmina Nowy Dwór w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393).

(pełna treść informacji do pobrania ponizej w fomacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2021-07-15

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2021-07-19

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2021-07-19