GKN-II.6622.4.2023.KC- Obwieszczenie-wezwanie (Suchowola)

Na podstawie art. 50 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U.2023.775, z późn. zm./, wzywam mieszkańców Suchowoli w dniu 09 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 na nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 1258 i 1262 położoną w obrębie Suchowola, jednostka ewidencyjna Suchowola - miasto - miejsce spotkania określa się przy: skrzyżowaniu ul. Targowej i ul. Łąkowej (przy posesji Nr 21), do złożenia wyjaśnień i zeznań w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Suchowoli działającego w imieniu Gminy Suchowola, 16-150 Suchowola Pl. Kościuszki 5 reprezentowanego przez radcę prawnego - Jakuba Ławniczaka dotyczącego uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 1258 o powierzchni 15,80 ha oraz działka ewidencyjna Nr 1262 o powierzchni 3,46 ha położonej w obrębie Suchowola, jednostka ewidencyjna Suchowola - miasto, powiat sokólski.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu w pliku pdf.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Beata Kochanowska — Kierownik Referatu ewidencji Gruntów i Budynków

Data wytworzenia: 2023-11-30

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2023-12-04

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2023-12-04