INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.549.2018

W dniu 5 lipca 2018r. Gmina Szudziałowo, ul.Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy słupa oświetlenia ulicznego wraz z przedłużeniem istniejącego obwodu oświetleniowego z ul. Szkolnej słup nr 20 na działce nr geod. 541 obręb Szudziąłowo, gm. Szudziałowo.

Zgodnie z art. 30 ust. 5c Organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-07-11

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-08-08

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-07-11