Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.399.2019

Obwieszczenia Starosty Sokólskiego o wydaniu i podaniu do publicznej wiadomości  w dniu               11 grudnia 2019r. decyzji nr 460/19, znak: OŚA-V.6740.1.399.2019, o pozwoleniu na budowę: budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie 120DJP o powierzchni zabudowy 2192,OOm2, powierzchni użytkowej 2086,98m2, kubaturze 11741,OOm3, kategoria obiektu budowlanego - II, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- szczelnym zbiornikiem na ścieki sanitarne o pojemności 10m3, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- trzema szczelnymi zbiornikami na popłuczyny o pojemności 10m3 każdy, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- baterią silosów paszowych z płytą fundamentową, która składa się z dwóch silosów paszowych o ładowności 22 ton każdy, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- baterią nadziemnych zbiorników na gaz z płytą fundamentową, która składa się z dwóch zbiorników na gaz o pojemności 6,7m3 każdy, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

-utwardzonych nawierzchni (dojść, dojazdów, miejsc postojowych gospodarczych) w zabudowie zagrodowej.

Lokalizacja inwestycji - działka o nr geod. 335/16, obręb Kuścińce - Wołyńce,

gmina Kuźnica. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-12-11

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-12-11