Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2022

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.1.2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wszczęcia na wniosek Wójta gminy Kuźnica postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678B ul. Polna w miejscowości Kuźnica" z jednoczesnym podziałem nieruchomości.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

 

I. Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi gminnej nr 103678B:

  1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
  • Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 729, 746, 752, 731, 761, 740, 114;

 

II. Działki przewidziane do włączenia w  pas drogi gminnej Nr 103678B:

  1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:
  • Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnych: 747/1 (z podziału działki 747), 748/1 (z podziału działki 748), 751/1, 751/2 (z podziału działki 751), 749/1 (z podziału działki 749), 750/1 (z podziału działki 750), 753/1 (z podziału działki 753), 734/1 (z podziału działki 734), 736/1 (z podziału działki 736), 737/1 (z podziału działki 737), 738/1 (z podziału działki 738), 739/7 (z podziału działki 739/4), 741/7 (z podziału działki 741/4), 742/1, 742/2 (z podziału działki 742), 745/1 (z podziału działki 745), 122/1, 122/2 (z podziału działki 122), 762/3 (z podziału działki 762/2), 111/4 (z podziału działki 111/3), 759/1 (z podziału działki 759), 760/1 (z podziału działki 760) oraz działka o nr ewidencyjnym 743 przewidziana do włączenia w całości w pas drogowy drogi gminnej Nr 103678B.

 

  III. Działka do czasowego zajęcia

1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:

  • w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1265B ul. Nowodzielska:
  • Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnych: 776;  (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2022-03-16

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-03-18

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2022-03-16