INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.15.2020

Dnia 14 grudnia 2020r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20 – 340 Lublin zgłosiła budowę linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV z przyłączami, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnych 163, 194, 195, 290, 114, 113, 240, 143, 136, 106, 125, 105, 251, 252, 253/2, 241, 262, 270/2, 269, 224, 280/2, 280/1, 222, 221, 220, 217, 218/3, 216, 215, 291, 274, 275, 277, 278/1, 279  w obrębie miejscowości Wołkusz, gmina Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 5 stycznia 2021r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-12-18