INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.28.2017

Dnia 5 grudnia 2017r. Gmina Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości Nowowola na działkach o nr ewid. gruntów 242/2, 226, 227, 241, 244, 245/8 obręb Nowowola, gm. Janów.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 28 grudnia 2017r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-12-07