INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.18.2017

INFORMACJA O DOKANANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTRIOWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.18.2017

Dnia 14 września 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach o nr ewid. gruntów 56/3, 111 obręb Zubrzyca Mała, gm. Szudziałowo.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-15