INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.7.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.7.2017

Dnia 02 czerwca 2017r. Gmina Kuźnica, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 16-123 Kuźnica zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 250, 251, 282, 274/1, 274/2, 275/2, 276, 277, 278, 279/2, 279/1, 280, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/2, 316/1, 317, 323 od miejscowości Kuścińce do miejscowości Zajzdra, gm. Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – ustawy Prawo budowlane minął dnia 26 czerwca 2017r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-06-05

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-12

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-06-05