Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

1. Angelina Aluszyk - Kierownik Klubu "Senior+" w Sokółce,

2. Budnik Jarosław - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, 

3. Czarnowicz Lech - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,

4. Dębko Zbigniew - Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Sokółce, 

5. Ejsmont Małgorzata - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, 

6. Fidziukiewicz Anna - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce, 

7. Iwańczuk Iwona - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, 

8. Karczewska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli, 

9. Kułakowski Jerzy - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 

10. Pul Grzegorz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, 

11. Puszko Karol - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach, 

12. Rysiejko Alicja - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, 

13. Sulik Katarzyna - Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli, 

14. Szomko Elżbieta - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce, 

15. Wróblewska Katarzyna - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 

16. Zubrzycka Anetta - Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce 

17. Żołądkowski Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2022-10-27

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2022-11-02

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2022-11-02