OR-IV.272.32.2022. MT Dostawa sprzętu elektronicznego do placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal

Dokumentacja prowadzonego postępowania znajduje się pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ad6e595-4b46-4be6-b7ff-4bebdb2c70ed

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Tokarewicz

Data wytworzenia: 2022-06-03

Wprowadzający: Diana Matoszko-Borowska

Data modyfikacji: 2022-06-03

Opublikował: Diana Matoszko-Borowska

Data publikacji: 2022-06-03