INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.39.2019

Dnia 08 lutego 2019r. Gmina Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo zgłosiła budowę kablowej szafy sterującej oświetleniem ulicznym (SO), elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej nn 0,4kV YAKXs 4x25mm o długości trasowej 59m oraz napowietrznej linii oświetleniowej nN 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 o długości trasowej 466m na słupach energoelektrycznych strunbetonowych (1 szt.) o wysokości 9m wraz z oprawami oświetlenia ulicznego typu LED na działce o nr geod. 80/1, obreb Miszkiniki, gmina Szudziałowo.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 04 marca 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-02-11