Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie BI.ZUZ.1.4210.1.24.2.2022.JK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 8 czerwca 2022r. znak: BI.ZUZ.1.4210.1.24.1.2022.JK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. Wykonanie urządzeń wodnych - rowów wraz z przepustami w ich ciągu na dz. o nr geod. 98, 121, obręb Zagórze, dz. o nr geod. 168, 161, obręb Wysokie, dz. o nr geod. 485/2, 368, 369, 437, 438, 436, 399, 400, obręb Skindzierz, dz. nr 122, 123/2, 74/1, 73/1, 8/1, 8/2, obręb Dryga, dz. o nr geod. 224, 223, 15, 18, 19, 642, 13/1, 43, 650, 1, obręb Chodorówka Nowa, dz. o nr geod. 147, 148/3, obręb Krzywa, dz. o nr geod. 1876, 1856, 177, 1878, 273/1, obręb Suchowola, dz. o nr geod. 227, 352/2, 183, obręb Głęboczyzna, dz. o nr geod. 90, 89, obręb Grymiaczki
  2. Likwidacja urządzeń wodnych - rowów wraz z przepustami w ich ciągu na dz. o nr geod. 98, 121 obręb Zagórze, dz. o nr geod. 168, 161, obręb Wysokie, dz. o nr geod. 485/2, 399, 400, obręb Skindzierz, dz. o nr geod. 122, 123/2, 74/1, 73/1, 8/1, 8/2, obręb Dryga, dz. o nr geod. 224, 223, 15, 18, 19, 642, 13/1, 43, 650, 1, obręb Chodorówka Nowa, dz. o nr geod. 147, 148/3 obręb Krzywa.
  3. Likwidacja urządzeń wodnych istniejących zbiorników wodnych na dz. o nr geod. 437, obręb Skindzierz, dz. o nr geod. 15, 18, obręb Chodorówka Nowa.
  4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego na dz. o nr geod. 1567, 1552, 1534, 1533, obręb Suchowola
  5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych na dz. o nr geod. 1535, 1534, 1552, obręb Suchowola.

w ramach zadania pt. „Projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8” (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2022-06-08

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-06-10

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-06-10