INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.11.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.11.2017

Dnia 25 lipca 2017r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej nN 0,4 kV na działkach 344/2, 354, 346, 347, 348, 355, 375, 388 obręb Bogusze gm. Sokółka

Termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego minął 18.08.2017r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-08-24

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-07-27