Obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚA-V.6740.1.157.2021

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu i podaniu do publicznej wiadomości w dniu 06 lipca 2021r., decyzji nr 214/21, znak: OŚA-V.6740.1.157.2021 o pozwoleniu na budowę kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4kV, budowę słupa rozłącznikowego SN15kV, budowę stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV na działkach o nr geod. 45, 43, 49, 39, 38, 37, 33, 36, 35/2, 35/1, 283, 282/2, 23, 281, 50, 60, 51, 52/3, 52/2, 54, 55/1, 55/3, 55/4, 57, 63, 292/1, obręb Wołkusz, gm. Kuźnica oraz rozbiórkę napowietrznej linii SN i nN oraz rozbiórkę słupowej stacji transformatorowej ST 07-327 Popławce na działkach o nr geod. 40, 41/1, 43, 44, 49, 50, 51, 60, 52/3, 54, 55/1, 55/3, 58, 63, 292/1, 39, 38, 37, 36, 33, 35/1, 32, 281, 282/1, 282/2, obręb Wołkusz, gm. Kuźnica (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-07-06

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-07-06

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2021-07-06