INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.534.2018

Dnia 29 czerwca 2018r. Gmina Krynki, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki zgłosiła zamiar budowy sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, w zakresie budowy oświetlenia boiska piłkarskiego na obiekcie Ośrodka Kultury i Sportu w Krynkach na działkach 4272, 4273, 4275 obręb Krynki, gm. Krynki.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 minął 23 lipca 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-07-04

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-07-30

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-07-04