Informacja nr 1 Starosty Sokólskiego o operacie opisowo – kartograficznym obrębu ewidencyjnego rogacze, jednostka ewidencyjna nowy dwór

Starosta Sokólski zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) informuje, że projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rogacze jednostka ewidencyjna Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie, stał się z dniem 20 stycznia 2022 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.
Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, 16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8.

 

pełna treść informacji do pobrania w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2022-02-17

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2022-02-18

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2022-02-18