INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.31.2017

Dnia 12 grudnia 2017r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV na działkach 135/3, 140/2, 140/3, 142/2 obręb Śniczany gm. Sidra

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 3 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-12-13