Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za rok 2022

1. Angelina Aluszyk - Kierownik Klubu "Senior+" w Sokółce,

2. Anna Fidziukiewicz  - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce, 

3. Alicja Rysiejko  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, 

4. Małgorzata Ejsmont  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, 

5. Wróblewska Katarzyna - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, 

6. Katarzyna Sulik  - Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli, 

7. Karol Puszko  - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach,

8. Jarosław Budnik  - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, 

9. Dariusz Żołądkowski  - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, 

10. Grzegorz Pul  - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, 

11. Anetta Zubrzycka  - Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce,

12. Zbigniew Dębko  - Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Sokółce, 

13. Iwona Iwańczuk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej,

14. Małgorzata Karczewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli, 

15. Lech Czarnowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,

16. Elżbieta Szomko - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

 

 

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: kierownicy jednostek organizacyjnych

Data wytworzenia: 2023-04-05

Wprowadzający: Joanna Sanik

Data modyfikacji: 2023-10-24

Opublikował: Joanna Sanik

Data publikacji: 2023-10-13