Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVI/242/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Powiat Sokólski.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Paweł Januszkiewicz

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Paweł Januszkiewicz

Data publikacji: 2017-10-12