OR-IV.272.42.2022.AKJ Dostawa materiałów budowlanych elementów ogrodzenia celem zagospodarowania terenu przy budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Chorużowcach

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal

 

Dokumentacja prowadzonego postępowania znajduje się pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/881e81a1-9e81-4bbe-b30b-851846bc0ae4

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kułak-Jackiewicz

Data wytworzenia: 2022-10-31

Wprowadzający: Janusz Gudalewski

Data modyfikacji: 2022-10-31

Opublikował: Janusz Gudalewski

Data publikacji: 2022-10-31