INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.32.2017

Dnia 19 grudnia 2017r. zgłoszono zamiar budowy budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 235/5 obręb Poniatowicze gm. Sokółka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 10 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-01-15

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-12-21