Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-II.7840.4.8.2023.ED

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-II.7840.4.8.2023.ED z dnia 5 marca 2024r. o rozstrzygnięciu postępowania odwoławczego i wydaniu w dniu 23 lutego 2024 r. decyzji znak: AB-II.7840.4.8.2023.ED utrzymującej w mocy decyzję Starosty Sokólskiego z 27 września 2023 r., znak: OŚA-V.6740.1.187.2023 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę:

- dwóch kurników z zapleczem o łącznej obsadzie 312 DJP (…),

- trzech podziemnych zbiorników na gaz o poj. 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej (…),

- trzech szczelnych zbiorników na popłuczyny o poj. 10 m3 każdy,

- szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 8 m3 , - dwóch baterii silosów paszowych (…),

- otwartego zbiornika przeciwpożarowego o poj. 150 m3 ,

- utwardzonych nawierzchni (…)

wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gr. 104/1 i 104/2 obręb Białousy, gm. Janów, powiat sokólski, dla której Wójt Gminy Janów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 19 kwietnia 2019 r., znak: OŚ.6220.8.2018 (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Magda Leonowicz

Data wytworzenia: 2024-03-05

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-03-12

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-03-12