INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.56.2022

Dnia 23 sierpnia 2022r. Gmina Sokółka zgłosiła zamiar budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV-AsXSn 2x25mm2 (oświetleniowej) wraz ze słupami- 2kpl. w miejscowości Wojnachy, na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 25, 26, 125/2, 128, obręb Wojnachy, gmina Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2022-08-23

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-08-24

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2022-08-24