GK-II.7511.1.2024.KT - Zawiadomienie (mienie gromadzkie - Suchowola)

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) – dalej „k.p.a.” zawiadamiam, że postępowanie administracyjne zainicjowane odwołaniem Gminy Suchowola od decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. znak GKN-II.6622.4.2023.KC o nieustaleniu, że nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1258 i 1262 położona w obrębie Suchowola - miasto stanowi mienie gromadzkie - nie może być rozpoznane w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany stan faktyczny i prawny sprawy oraz obszerny materiał dowodowy.
Z uwagi na powyższe, wskazuję przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy – do dnia 16 lipca 2024 r.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosława Wojciuk - Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Data wytworzenia: 2024-06-14

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2024-06-17

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2024-06-17