INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.11.2021

Dnia 8 lutego 2021r. Gmina Kuźnica zgłosiła zamiar budowy kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na ulicy Kopernika w miejscowości Kuźnica, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 526, 1248, 1249, 1250, 508 obręb Kuźnica, gmina Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 2 marca 2021r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-10-12

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-02-08