Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

https://www.pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-kt

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach

Data wytworzenia: 2024-02-07

Wprowadzający: Joanna Sanik

Data modyfikacji: 2024-02-16

Opublikował: Joanna Sanik

Data publikacji: 2024-02-16